Chị Ngọc Anh – Khách miền Bắc

Sau khi thử đầu tư vào Galaxy 9, sau một năm thấy lợi nhuận tăng đến 30%, nên tôi càng muốn đầu tư thêm. Giờ tôi đã mở văn phòng ở Office-tel Lexington Residence, năm sau sẽ dọn về sống ở Lakeview City

Nguồn: novaland.com.vn

Xem thêm